Brukskvalitet

Brukskvalitet kan defineres som 'i hvilken grad et produkt kan brukes av spesifiserte brukere for å oppnå spesifike mål på en effektiv og tilfredstillende måte i en spesifisert kontekst'. 1

Brukbarheten av et nettsted testes oftes ut fra publikums opplevelser av sidene. Jeg velger å inkludere eierene av nettstedet som brukere, og fokuserer dermed også på muligheter for oppdateringer og vedlikehold av sidene etter at de er ferdig utviklet.

En webside som ikke blir oppdatert, fungerer bare som en brosjyre, og innbyr ikke til flere besøk. Jeg tilbyr derfor mine kunder enten en publiseringsløsning slik at kunden selv lett kan oppdatere websiden, eller en vedlikeholdsavtale hvor jeg gjør oppdateringer basert på avtalt pris.

En utfordring ved å publisere på web er at man aldri vet hva slags utstyr brukeren sitter med. Skjerm, nettleser og operativsystem er med på å avgjøre hvordan websiden oppleves for brukeren. Utbredelsen av håndholdte datamaskiner med små skjermer øker, samtidig som den grafiske oppløsningen på stasjonære skjermer blir høyere. En webside må dermed kunne tilpasses flere forskjellige størrelser.

I tillegg til de tekniske variasjonene på vanlige datamaskiner, er det en rekke andre hensyn man må ta. Blinde og svaksynte bruker "tekst til tale"-nettlesere, eller annet spesialutstyr som er avhengig av en korrekt, logisk oppbygget kode for å fungere tilfredstillende. 8 prosent av alle menn, og ca. 0.5 prosent av alle kvinner har en eller annen form for fargeblindhet. Det høres kanskje ikke så mye ut, men man risikerer å mister 1 av 12 besøkende på websiden fordi fargevalgene er feil!

Alle de overnevnte problemstillingene er med på å avgjøre hvordan websiden blir oppfattet av brukerne.

Fotnote

1 ISO 9241: Ergonomics requirements for office work with visual display terminals (1998), del 11.
Usability defined as to "the extent to which a product can be used by specified users to achieve specific goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use".