Toxipet
Meget giftig! Meget Giftig Giftig! Giftig Vær oppmerksom! Vær oppmerksom!
Giftig!

Aspirin

Gruppe: Medisinskapet

Katter er spesielt sensitive til stoffenen i aspirin. Dosen som er anbefalt for demping av smerter og feber til katter er 10 mg/kg hver 48 time.

Giftstoff:

Symptom/skade: Oppkast, hyperventilering, ubalanse.

Linker:

Tilbakemelding
© 2001 Charlott Knutsen