Toxipet
Meget giftig! Meget Giftig Giftig! Giftig Vær oppmerksom! Vær oppmerksom!
  Stoff sorter Type sorter Symptom/skade
Giftig! Aspirin Medisinskapet Oppkast, hyperventilering, ubalanse. 
Meget giftig! Ibuprofen Medisinskapet Oppkast, diare, leverskader, nyresvikt og død 
Meget giftig! Paracetamol Medisinskapet  
Tilbakemelding
© 2001 Charlott Knutsen