Toxipet
Meget giftig! Meget Giftig Giftig! Giftig Vær oppmerksom! Vær oppmerksom!
  Stoff sorter Type sorter Symptom/skade
Meget giftig! Bensin Bilrekvisita Oppkast, pusteproblemer, skjelving, koma. Død som følge av åndedrettssvikt. 
Meget giftig! Frostvæske Bilrekvisita Oppkast, diare, nyresvikt, dyret virker beruset 
Tilbakemelding
© 2001 Charlott Knutsen