Toxipet

Disse sidene har jeg satt sammen etter beste evne av informasjon jeg har funnet forskjellige steder på internett. Jeg har ikke kompetanse til å vurdere riktigheten av det jeg har funnet, det kan derfor forekomme feil. Det er veldig hyggelig om du sier ifra om feil du finner, slik at jeg kan forbedre kvaliteten på tjenesten over tid.

Tilbakemeldinger kan gis på epostadresse toxipet@charlott.no

Tilbakemelding
© 2001 Charlott Knutsen