Toxipet
Meget giftig! Meget Giftig Giftig! Giftig Vær oppmerksom! Vær oppmerksom!
  Navn sorter Familie sorter Symptom/skade
Vær oppmerksom! Bjørkefiken  Morbærfamilien  Utslett, kløe i øynene, svie, allergiske reaksjoner 
Vær oppmerksom! Brennenesle  Neslefamilien  Utslett 
Meget giftig! Droplerot  Myrkonglefamilien  Svie i munn og svelg, kvalme, oppkast, plantesaften gir hudirritasjoner ved kontakt. Giftig ved inntak av større mengder, gir nyre/organ svikt, og er dødlig. 
Giftig! Flekkmunkehette   Myrkonglefamilien  Svie og hevelse i lepper, munn, tunge og svelg. Magesmerter, svimmelhet og kramper av inntak av bær. 
Giftig! Fredslilje  Myrkonglefamilien  Svie i munn og svelg ved inntak av større mengder 
Giftig! Garden Bride  Nellikfamilien  Kortvarige allergiske reaksjoner, hudirritasjoner. 
Giftig! Gifteik  Sumakfamilien  Utslett, kløe, feber 
Vær oppmerksom! Giftsumak  Sumakfamilien  Gir kraftige og langvarige hudutslett 
Giftig! Gullranke  Myrkonglefamilien  Svie i munn og svelg, oppkast 
Meget giftig! Hageriddarspore   Soleiefamilien  Svie i lepper og munn, oppkast, diare, paralyserer åndedrettssystemet, dødlig 
Giftig! Julerose  Soleiefamilien  Svie i munn og svelg, sikling, oppkast, diare ved inntak av større mengder. 
Giftig! Kristi tornekrone  Vortemelkfamilien  Svimmelhet, utslett og oppkast, utslett ved hudkontakt. 
Giftig! Monstera  Myrkonglefamilien  Stemmetap, skjelving, kløe, svie i munn og svelg 
Giftig! Paraplytre (?)  Bergflettefamilien  Oppkast, svie i munn og svelg 
Vær oppmerksom! Philodendron  Myrkonglefamilien  Utslett, kløe 
Giftig! Rødt trollbær   Soleiefamilien  Svie i munn og svelg, sikling, kramper i mage, hodepine, diare, svimmelhet ved inntak av større mengder. 
Giftig! Soleihov  Soleiefamilien  Svie i munnparti, oppkast, blødende diare, svimmelhet, muskelkramper. 
Meget giftig! Sverdlilje  Sverdliljefamilien  Magesmerter, utslett, diare, irritasjoner i munnen, sikling, dødlig 
Meget giftig! Tyrihjelm   Soleiefamilien  Svie på lepper og i munnen, oppkast, diare, spasmer, lammelser i åndredrettsystemet, kan være dødlig 
Vær oppmerksom! Veivortemelk  Vortemelkfamilien  Blemmer, utslett 
Tilbakemelding
© 2001 Charlott Knutsen