Toxipet
Meget giftig! Meget Giftig Giftig! Giftig Vær oppmerksom! Vær oppmerksom!
  Navn sorter Familie sorter Symptom/skade
Giftig! Aloe Vera  Liljefamilien  Diare, kan gi nyreskader 
Giftig! Alpefiol  Nøkkelblomfamilien  Mage/tarm problemer 
Giftig! Amaryllis  Narcissfamilien  Diare, svimmelhet, oppkast 
Meget giftig! Barlind  Barlindfamilien  Skjelvinger, manglende koordinasjon, diare, kan føre til rask død uten varsel 
Giftig! Beinved  Kristtornfamilien  Mage/tarm problemer 
Meget giftig! Bergkalmia  Lyngfamilien  Hjerteproblemer, oppkast, sikling, svette, dødlig 
Giftig! Bondetobakk  Søtvierfamilien  Svimmelhet, oppkast, sløvhet 
Meget giftig! Chrysanthemum  Korgplantefamilien  Skader tarm- og nervesystemet 
Meget giftig! Dieffenbachia  Myrkonglefamilien  Umiddelbar smertefull opphovning i munn og hals, pusteproblemer, oppkast, diare, nyre/organ svikt, mage/tarm problemer 
Meget giftig! Droplerot  Myrkonglefamilien  Svie i munn og svelg, kvalme, oppkast, plantesaften gir hudirritasjoner ved kontakt. Giftig ved inntak av større mengder, gir nyre/organ svikt, og er dødlig. 
Meget giftig! Eføy (Bergflette)  Bergflettefamilien  Hudirritasjoner, pusteproblemer, kramper, oppkast, koma. 
Meget giftig! Elefantøre  familien  Smertefull irritasjon på lepper, tunge og i halsen ved tygging, taleproblemer, kvalme og diaré, delirium og eventuell død. 
Giftig! Engsoleie  Soleiefamilien  Mage/tarmproblemer 
Giftig! Filtsymre   Soleiefamilien  Hudirritasjoner ved berøring av plantesaft. Irritasjon i munn og svelg og diare ved inntak av større mengder. 
Giftig! Flekkmunkehette   Myrkonglefamilien  Svie og hevelse i lepper, munn, tunge og svelg. Magesmerter, svimmelhet og kramper av inntak av bær. 
Giftig! Fuglestjerne  Liljefamilien  Hjerteproblemer, mage/tarm 
Giftig! Galnebær  Kaprifolfamilien  Diare, oppkast 
Meget giftig! Geitved  Trollheggfamilien  Oppkast og diare. Inntak av 20 bær eller flere kan ha mer seriøse konsekvenser, som f.eks. mage/tarm skader, væsketap, nyreskader og blødninger. Kan føre til pusteproblemer og kollaps. 
Meget giftig! Giftkjeks  Skjermplantefamilien  Dødlig, hjerteproblemer, mage/tarm problemer, nerveskader, pusteproblemer 
Giftig! Gullranke  Myrkonglefamilien  Svie i munn og svelg, oppkast 
Giftig! Gultre (chinese yew???)  Gultrefamilien  Svimmelhet, oppkast, diare. 
Giftig! Gulveis  Soleiefamilien  Hudirritasjoner, oppkast, diare 
Meget giftig! Hageriddarspore   Soleiefamilien  Svie i lepper og munn, oppkast, diare, paralyserer åndedrettssystemet, dødlig 
Meget giftig! Hamp  Hampefamilien  Gir mage/tarmproblemer, nevrologiske skader, oppkast, bevisstløshet, dødlig 
Vær oppmerksom! Hestekastanje  Hestekastanjefamilien  Mage/tarm problemer 
Meget giftig! Hortensia ???  Sildrefamilien  Pusteproblemer, oppkast, smerter, diare, koma 
Meget giftig! Hvit Kalla  Myrkonglefamilien  Hevelser i munn og svelg, magesmerter, diare, dødlig. 
Giftig! Hvitløk  Liljefamilien  Mage/tarm problemer 
Giftig! Japansk lykt  Søtvierfamilien  Diare, feber 
Giftig! Julerose  Soleiefamilien  Svie i munn og svelg, sikling, oppkast, diare ved inntak av større mengder. 
Vær oppmerksom! Julestjerne  Vortemelkfamilien  Er ikke giftig, men kan gi lettere mageknipe ved store inntak. Undersøkelser viser at et barn på 10 kg kan spise over 250 av de røde bladene uten å bli forgiftet. Eksperimenter med laboratorierotter viste at rottene kunne spise tilsvarende doser 5 dager på rad uten å få symptomer på forgiftning.  
Giftig! Kantkonvall  Konvallfamilien  Oppkast, diare 
Meget giftig! Kastanje  Hestekastansjefamilien  Utvidete pupiller, oppkast, diare, påvirker nervesystemet 
Giftig! Kattemynte  Leppeblomstfamilien  Mage/tarm problemer, hyperstimulering 
Giftig! Kermesbær  Kermesbærfamilien  Diare, sløvhet, magekatarr, oppkast 
Giftig! Kinabukketorn   Søtvierfamilien  Hodepine, smerter, utvidete pupiller, oppkast, diare ved inntak av større mengder.  
Giftig! Klokkeblåstjerne  Liljefamilien  Oppkast 
Giftig! Knollbegonia  Myrkonglefamilien  Kraftig hevelser i munn, pusteproblemer, oppkast, diare, mage/tarm problemer, påvirker åndedrettssystemet 
Giftig! Konglepalme  Konglepalmefamilien  Oppkast, diare, hodesmerter, svimmelhet, rykninger ved inntak av større mengder. 
Giftig! Korsvortemelk  Vortemelkfamilien  Magesmerter, diare, oppkast 
Giftig! Kristi tornekrone  Vortemelkfamilien  Svimmelhet, utslett og oppkast, utslett ved hudkontakt. 
Giftig! Kristorn, amerikansk (?)  Kristtornfamilien  Oppkast og diare 
Vær oppmerksom! Kroton  Vortemelkfamilien  Mage/tarm problemer 
Giftig! Kunnskapens tre, Jerusalemsøtvier  Søtvierfamilien  Smerter og oppkast. 
Giftig! Kvitlyng  Lyngfamilien  Oppkast, slimdannelse, koordinasjonsproblemer. 
Vær oppmerksom! Leddved  Kaprifolfamilien  Diare 
Giftig! Liguster  Oljetrefamilien  Diare, oppkast, hodepine, klam hud. 
Giftig! Liljekonvall  Konvallfamilien  Magesmerter, magekatarr, hodesmerter, svimmelhet, utvidede pupiller, oppkast 
Meget giftig! Løk  Liljefamilien  Endrer de røde blodlegemer, resulterer i blodmangel og i alvorlige tilfeller døden. Symptomer er diaré, oppkast, nedstemthet, feber og mørk urin. 
Giftig! Mønjeklivia  Narcissfamilien  Diare, sikling, oppkast 
Meget giftig! Oleander  Gravmyrtfamilien  Magesmerter, koma, diare, svimmelhet,påvirker hjertet, irritasjoner i munnen,kvalme, dødlig 
Giftig! Paradisfuglblomst  familien  Mage/tarmproblemer 
Giftig! Paraplytre (?)  Bergflettefamilien  Oppkast, svie i munn og svelg 
Giftig! Paternosterert  Erteplantefamilien  Magesmerter, betent tarm, væskesamlinger i hjernen, diare, oppkast 
Giftig! Paternostertre  Mahognifamilien  Oppkast, blodig diare, pusteproblemer. 
Giftig! Pinselilje  Narcissfamilien  Svimmelhet, oppkast 
Giftig! Potet  Søtvierfamilien  Påvirker mage/tarm- og nervesystemet 
Giftig! Påskelilje  Narcissfamilien  Mage/tarmproblemer 
Meget giftig! Rhododendron  Lyngfamilien  Hjerte og blodkar, oppkast, diare, dødlig 
Meget giftig! Ricinusplanten  Vortemelkfamilien  Hjerteproblemer, mage/tarmproblemer, påvirker nervesystemet, dødlig 
Meget giftig! Robina  Erteplantefamilien  Mage/tarmproblemer 
Giftig! Rødt trollbær   Soleiefamilien  Svie i munn og svelg, sikling, kramper i mage, hodepine, diare, svimmelhet ved inntak av større mengder. 
Giftig! Schefflera  Myrkonglefamilien  Kraftig hevelser i munn, pusteproblemer, oppkast, diare, nyre/organ svikt 
Giftig! Selsnepe  Skjermplantefamilien  Hjerteproblemer, mage/tarmproblemer påvirker nervesystemet, pusteproblemer 
Giftig! Setermelt og Reinmjelt  Erteplantefamilien  Hjerteproblemer, mage/tarmproblemer, problemer med lever, påvirker nervesystemet 
Meget giftig! Skarntyde  Skjermplantefamilien  Hjerteproblemer, mage/tarmproblemer, påvirker nervesystemet, pusteproblemer, dødlig 
Giftig! Skogbingel  Vortemelkfamilien  Diare, brekninger 
Meget giftig! Slyngsøtvier  Søtvierfamilien  Mage/tarmproblemer, feber, dødlig 
Vær oppmerksom! Snøbær  Kaprifolfamilien  Svimmelhet, oppkast 
Giftig! Snøklokke  Narcissfamilien  Diare, svimmelhet, oppkast 
Giftig! Soggyvel  Erteblomstfamilien  Oppkast, opphisselse, muskelkramper. 
Giftig! Solblom  Korgplantefamilien  Kortvarig hudirritasjon ved berøring. Oppkast, hjerteklapp, sløvhet, kortpustethet og koma ved inntak av større mengder. 
Vær oppmerksom! Soleie  Soleiefamilien  Mage/tarmproblemer 
Giftig! Soleihov  Soleiefamilien  Svie i munnparti, oppkast, blødende diare, svimmelhet, muskelkramper. 
Giftig! Solhatt  Korgplantefamilien  Mage/tarmproblemer 
Giftig! Spolebusk  Frøbuskfamilien  Diare, oppkast, hallusinasjoner 
Giftig! Svaleurt  Valmuefamilien  Diare, sløvhet 
Meget giftig! Svartgallebær  Gresskarfamilien  Krafig diare og oppkast, resulterer i døden i løpet av et par timer 
Giftig! Svarthyll  Kaprifolfamilien  Kvalme, oppkast 
Giftig! Svartsøtvier  Søtvierfamilien  Smerter, oppkast, diare 
Meget giftig! Sverdlilje  Sverdliljefamilien  Magesmerter, utslett, diare, irritasjoner i munnen, sikling, dødlig 
Giftig! Sypressvortemelk  Vortemelkfamilien  Diare, svekkelser 
Meget giftig! Tidløs  Liljefamilien  Hjerteproblemer, mage/tarmproblemer, dødlig 
Meget giftig! Tiggersoleie  Soleiefamilien  Magesmerter, irritasjon i munn, dødlig 
Giftig! Trollbær  Soleiefamilien  Mage/tarmproblemer 
Giftig! Trollhegg  Trollheggfamilien  Magesmerter, oppkast, diare 
Giftig! Tulipan  Liljefamilien  Pusteproblemer, svimmelhet, spyttdannelse, oppkast, svekkelser 
Meget giftig! Tung  Vortemelkfamilien  Magesmerter, oppkast, diare, dødlig. 
Meget giftig! Tyrihjelm   Soleiefamilien  Svie på lepper og i munnen, oppkast, diare, spasmer, lammelser i åndredrettsystemet, kan være dødlig 
Meget giftig! Tysbast  Tysbastfamilien  Oppkast, dødlig 
Giftig! Valnøtter  Valnøttfamilien  Mage/tarmproblemer, pusteproblemer 
Meget giftig! Vengsøtvier  Søtvierfamilien  Påvirker mage/tarmststemet og nervesystemet, dødlig 
Meget giftig! Villvin  Vinfamilien  Oppkast, dødlig 
Giftig! Vingebeinved  Frøbuskfamilien  Oppkast, diare, frysninger, muskelkramper, koma ved inntak av større mengder. 
Giftig! Vortemelk  Vortemelkfamilien  Svimmelhet, oppkast, diare ved inntak, hudirritasjoner ved berøring. 
Giftig! Wistarin  Erteblomstfamilien  Mage/tarmproblemer 
Giftig! Åkersvineblom  Korgplantefamilien  Diare, leverskrupning 
Meget giftig! Åkervortemelk  Vortemelkfamilien  Magesmerter, diare, hevelser i munn, spyttdannelse, oppkast, koma, dødlig 
Tilbakemelding
© 2001 Charlott Knutsen